Уку-лаборатория корпусы

  • 50 уку-укыту һәм лекцион аудиторияләр
  • Уку лабораториясе
  • 600 урынлык ресторан комплексы
  • 200 мең экземпляр китаплар саклау урыны һәм китапханә
  • Спорт залы (спорт уен төрләре, көрәш, размер 25071х60072м.)
  • Тренажер зал
  • 1500 урынлык киноконцерт залы
  • Студентлар спортының тарихи музее

 

Идел буе дәүләт, физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясенең Торак «С» кластерында чаралар оештыру кысаларында хезмәт күрсәтү комплексы прейскуранты
Идел буе дәүләт, физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясенең Уку-лабаратория корпусында чаралар уздыру кысаларында хезмәт күрсәтү комплексы бәяләре прейскуранты
Идел буе дәүләт, физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясенең экскурсион хезмәт күрсәтү бәяләре прейскуранты
Идел буе дәүләт, физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясенең бинасында конструктив элементларында җиһазлар урнаштыру буенча хезмәт күрсәтү прейскуранты

 

Бина XXIII Бөтендөнья студент Уеннары 2013 хәзерләү һәм үткәрелү кысаларында Халыкара мәгълүмати үзәк буларак кулланылды.

          Якубов Йосып Диганшеевич

          Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясе ректоры

          Ректорның кабул итү бүлмәсе: (843) 294 9002, 294 90 03 (факс)

          Маркетинг бүлеге: (843) 294 90 48, 294 90 49

          Адрес: 420010, Казан, Универсиада авылы, 35